Op de vrijdagavond worden op dit moment al diverse taken uitgevoerd door verschillende ouders. Toch merken we dat dit veelal op de schouders van dezelfde ouders terecht komt. Bij deze een oproep om mee te helpen!

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben ligt er tegenwoordig op de vrijdagavond in het Olympus College op de tafel voor de ingang een Activiteitenmap. Hierin worden alle activiteiten beschreven die niet rechtstreeks met de lessen voor de
kinderen te maken hebben. Toch zijn veel van deze taken nodig om alles op rolletjes te laten lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de coördinatie en begeleiding van alle IJSCO-toernooien. Maar ook op de vrijdagavond zelf worden
diverse taken door ouders uitgevoerd, waarvan één van de belangrijkste het indelen van de vrijdagavond competitie is. Zonder dit indelen zou dit door de trainers gedaan moeten worden, zodat ze minder tijd aan de lessen kunnen besteden.

Er is gelukkig al een vast groepje ouders die veel van deze taken op zich nemen en daaromheen nog een groepje ouders die helpen indien dit nodig is. Toch komen we nog regelmatig in de problemen. Daarnaast zou het erg helpen als de grotere activiteiten, zoals het organiseren van de slotdag, op meer schouders zouden kunnen drukken. Zoals al eens eerder aangegeven maken vele handen ligt werk.

Eigenlijk geldt voor elke activiteit dat we graag wat meer ondersteuning zouden willen krijgen, zodat de huidige groep er niet steeds alleen voor staat.

Hieronder staat het overzicht met activiteiten. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijs ik graag door naar de map op de tafel bij de ingang. Lees die gewoon is door en als het je leuk lijkt om eens ergens mee te helpen, dan kan je dit doorgeven aan:

moniqueportret  franklaanklein  peter_potret
 Monique van Hoorn Frank Laan   Peter Lincewicz

Op dit moment is er vooral dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij activiteit 7 (Catering / bar) en activiteit 18 (Organiseren Slotdag). Indien je het leuk lijkt om af en toe te helpen bij de catering, schiet dan even Monique Janssen aan. Zij staat de meeste avonden achter de bar/kantine.

kantine_foto

Voor slotdag gegadigden graag even contact opnemen met Frank Laan of Monique van Hoorn.

        


  
     
  

 Wanneer,
   tijdsbeslag

  

 Activiteit

  
  

 Omschrijving

  
  

 Coördinator

  

1

Vrijdags
19:00-19:30
15 min.

Tafels klaar zetten in de speelzalen

Vanaf 19:30 vindt de IJC (interne jeugd competitie) plaats. In de zalen waar geen les wordt gegeven maar wel competitie wordt gegeven, moeten de tafels per twee tegenover elkaar worden gezet.

Frank Laan

2

Vrijdags
19:30 tot
circa 20:30

Toezicht en begeleiding tijdens IJC

In de lagere groepen is er naast en wedstrijdleider ook behoefte aan een begeleider die vooral de orde probeert te handhaven. Als de 2partij gespeeld moet worden, kan dan de begeleider de kinderen weer binnenroepen en aan de slag zetten.

Peter Lincewicz

3

Vrijdags,
vanaf circa 20:30
15 min.

Opruimen   tafels/schaakmateriaal

Bijvoorkeur doen dit de kinderen zelf, onder begeleiding van een schaakleraar of ouder.

Schaakleraar

4

Vrijdags  18:45- 19:30
30 min.

Competitie indelen.

Elke week wordt met de hand de IJC ingedeeld. Onder begeleiding kan iedereen dit snel leren.

Frank Laan / Peter Lincewicz

5

Vrijdag
18:30-20:00

Stappen boeken nakijken.

In de lagere groepen stap 1,2, 3, 4 worden de stappenboeken door ouders gecorrigeerd. Er zijn boeken aanwezig met de juiste uitwerking.

Peter Lincewicz

6

Vrijdag
18:30 -19:30

Geven van schaaktraining/hulp aan kinderen (kleine groepen)

Voorwaarde is dat je een  rating hebt van 200
boven de kinderen. Als je kan schaken betekend dit dat je altijd in de lage groepen kunt helpen. Soms is er ook behoefte aan iemand die 1 of 2 kinderen even apart neemt, bijvoorbeeld als ze echt de basis nog moeten leren.

Peter Lincewicz

7

Vrijdag
18:15 – 20:30 en ook op toernooi dagen in Arnhem

Catering / bar

Koffie en thee zetten. Verkopen van koffie, thee, limonade enz.
Monique zorgt voor de inkopen en doet heel vaak de bar, maar kan wel wat hulp gebruiken (vooral tijdens externe competities en toernooien die plaats vinden in het Olympus)

Monique   Janssen

8

Zaterdagen
of zondagen

Regelen deelname IJSCO

Circa 10 keer per jaar worden er door verschillende schaakvereniging jeugdtoernooien georganiseerd. De deelnemers van de Toren worden bijvoorkeur gemeenschappelijk opgegeven en er moet geregeld worden, wie met wie mee kan rijden.

Peter Lincewicz en
Cor Lindeman

9

Zaterdagen
of zondagen

Externe toernooien (OSBO teams per leeftijdsgroepen, Open Nederlandse Team  kampioen-schappen te Mierlo, ONK Rapid Eindhoven en….)

Regelen deelname (vergelijkbaar punt 8)

Peter Lincewicz

10

Zaterdagen of Zondagen

Rijden naar toernooien.

Voor punt 8, 9 moeten er vaak gereden worden. Over het algemeen haal je de kinderen op bij het Olympus en brengt ze terug naar huis. Natuurlijk zijn persoonlijke afspraken tussen ouders altijd mogelijk.

Peter Lincewicz --> ouder

11

Veelal   vrijdags voor hogere teams zaterdagen

Organiseren / begeleiden jeugdteams in de senioren competitie

Voor kinderen van de middelbare school (af en toe ook een kind van de basisschool) is er de mogelijkheid deel te nemen aan een externe Seniorencompetitie (de Torenteams). Het gaat met name om het begeleiden van jeugdteams die in de Seniorencompetitie meedoen (wordt vaak ingevuld door een ouder van een kind wat in het team zit). Schaakkennis is niet percé nodig, maar kan wel handig zijn.

Erik Minderman
(vacature voor seizoen 2012-2013)

12
 

Zaterdag
jan/feb 2011.
5 uur

Meehelpen
schoolschaaktoernooi.

Betreft het meehelpen met alle activiteiten rond het schoolschaken, zoals: promoten, tafels opstellen, groepjes begeleiden tijdens het toernooi, uitslagen doorgeven, helpen bij de catering, etc.

Peter Lincewicz

13

Vrijdag
18:15 - 18:45

Kinderen opvangen / wegwijs maken

Kinderen die beginnen, uitleggen hoe alles reilt en zeilt op de vrijdag (ook aan de ouders).

Peter Lincewicz

14

Vrijdag
18:30 – 19:30
30 min.

Kinderen opvangen bij afwezigheid trainer

Als er geen training wordt gegeven door afwezigheid van de trainer, dan moeten de   kinderen bezig gehouden worden, bijvoorbeeld door een snelschaaktoernooitje organiseren. Hierbij is ondersteuning van een ouder nodig, om ze zo snel mogelijk aan de slag te zetten.

Frank Laan / Peter Lincewicz

15

Zaterdagen /
zondagen

Toernooiverslagen en foto’s maken.

We hebben een mooie website, die dagelijks nieuwe verslagen krijgt. Wilt U eens een toernooi verslag schrijven of maakt u graag foto’s, alle hulp is welkom.

Monique van Hoorn

16

Gehele jaar

Ouderraad

De ouderraad fungeert als intermediair tussen de trainers en de ouders.
Periodiek wordt er door de ouderraad een bijeenkomst geregeld, waar ouders vragen kunnen stellen aan de jeugdleider (Peter Lincewicz) en evt. trainers.
Indien nodig kan de ouderraad vragen doorspelen aan de jeugdleiders of het bestuur van de vereniging.

Frank Laan

17

Vrijdag   avond rond 5 december

Organiseren   Pepernoten familie toernooi.

Regelen aanmelden, indeling (vraag trainer), prijzen, lekkers bijv. pepernoten, versieren.

We zoeken mensen die mee willen helpen met dit te organiseren of op de dag zelf willen helpen.

Monique 
van Hoorn /

Frank Laan

18

Zaterdag of zondag Eind van seizoen

Organiseren slotdag

Vorig jaar is er een snelschaaktoernooi georganiseerd, daarvoor een spelletjes dag.
Wie heeft een leuk idee? Wie wil allerlei zaken regelen zoals aanmelding, materiaal enz. en/of op de dag zelf helpen.

Monique 
van Hoorn /

Frank Laan